Hvad er sclerose?

Sclerose er en autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne. Det betyder, at nerverne ikke kan kommunikere ordentligt, og det viser sig i form af forskellige symptomer.

I denne video fra Scleroseforeningen, kan du blive endnu klogere på, hvad sclerose er for en sygdom.


Hvem bliver ramt af sclerose?

Man kender endnu ikke den præcise grund til, at nogle mennesker får sclerose og andre ikke gør. Men man ved, at der er tale om mange faktorer, der sammen er med til at udløse sygdommen. Der skelnes mellem indre og ydre faktorer eller genetiske faktorer og miljøfaktorer. Miljøfaktorer er ting fra vores hverdag, vi løbende bliver udsat for. Genetiske faktorer et medfødte og bestemt af sammensætningen på vores arvemateriale.

Ca. 650 danskere får stillet diagnosen multipel sclerose hvert år., og 2/3 del af dem er kvinder. Størstedelen (2/3) af personer med attakvis sclerose, får diagnosen, når de er mellem 20 og 40

Miljøfaktorer 

Man ved ikke med sikkerhed hvilke miljøfaktorer, der har betydning for udvikling af multipel sclerose. Forskningsprojekter har dog vist, at mangel på D-vitamin kan øge risikoen for at få sclerose. Flere studier peger blandt andet på en betydelig geografisk forskel i forekomsten af sclerose. Jo længere nord og syd man kommer fra Ækvator, jo højere bliver antallet af mennesker, der lever med sclerose. Dette kan måske hænge sammen med at mennesker, der lever tættere på Ækvator, er udsat for større mængde sollys end mennesker, der for eksempel lever i de nordiske lande. Et dansk studie støttet af Scleroseforeningen har fundet, at lav koncentration af D-vitamin hos nyfødte børn, øger deres risiko for senere i livet at udvikle sclerose. Du kan læse mere om studiet her.

Udover D-vitamin er rygning og Epstein-Barr virus (kyssesyge) to miljøfaktorer, man mener har betydning for udviklingen af sclerose. 

Studier viser, at rygning øger risikoen for at udvikle sclerose. Derudover er mennesker med attakvis sclerose, der ryger, i øget risiko for hurtigere at overgå til sekundær progressiv sclerose, end dem, der ikke ryger. 

Genetiske faktorer

MS er ikke defineret som en arvelig sygdom, men generne spiller en rolle. Hvis en enægget tvilling har sclerose, vil den anden tvilling have eller få sclerose i 25-30 procent af tilfældene. Almindelige søskende og tveæggede tvillinger til mennesker med sclerose, vil have en risiko på ca. 3,5 procent for at få sygdommen. Risikoen er ikke øget hos adoptivsøskende. I befolkningen er risikoen cirka 4 promille, dvs. 0,4 procent.

Et dansk studie har vist, at førstegradsslægtninge (forældre/børn/søskende til en person med multipel sclerose) har en overordnet 7 gange højere risiko for at udvikle multipel sclerose i forhold til baggrundsbefolkningen, hvilket dog stadig er en lav risiko. 

Man kender omkring 150 gener, der er såkaldte risikogener i forhold til sclerose, og der er højst sandsynligt flere. Er man bærer af et eller flere risikogener, betyder det, at man har en øget sandsynlighed for at få sclerose. Det betyder dog ikke, at man nødvendigvis får sygdommen. 

Da der stadig er mange ting man endnu ikke ved om genetiske faktorer og miljøfaktorer i forhold til udvikling af sclerose, forskes der løbende i dette.

Kilde: Scleroseforeningen